$('#slide86').cycle({
  				fx:   'all',
					timeout: 10000,
					speed:  2000,
					random: 0,
					cleartypeNoBg: true
					});
		
     

Nyheter

 • Bli medlem
  Den årliga medlemsavgiften är 200 kr per person, 300 kr för familj och 500 kr för företag. Klicka här
 • Anmälan till aktiviteter
  Här kan du som medlem anmäla dig till föreningens aktiviteter. Klicka här
 • Programförslag
  Här kan du som medlem lämna förslag på program. Det kan röra sig om studieresor, föredrag och seminarier. Klicka här

Kontakt

Västmanlands Kulturmiljöförening
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

e-post: info@kulturmiljo.se

 

Vice ordförande George Samourkas
e-post: samourkas@telia.com

Sekreterare Lars Gren
e-post: lars@gren.se

bankgiro 147-4055

 

Välkommen

Västmanlands Kulturmiljöförening har som syfte att främja bevarandet av länets kulturmiljöer. I länet finns ett rikt utbud av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer. 


Bevarandet ska ske genom opinionsbildning kombinerat med ekonomiskt stöd. Föreningen bildades  2003. Omkring 200 privatpersoner är idag medlemmar. Dessutom är tio företag anslutna till föreningen. Vill du veta mer? Klicka här
 

Presentationsfolder om Västmanlands Kulturmiljöförening >>

 

Nyheter


MEDLEMSMÖTE
TiISDAGEN DEN 6 NOVEMBER 2018, KL18.00
Då håller vi traditionsenligt höstens medlemsmöte på Västerås slott.

Här får vi möjlighet att diskutera idéer, projekt, utflykter, förslag till årets kulturbevarare 2019 mm.
Vi äter den delikat slottsbuffé i slottets pampiga matsal.
Kvällens tema är Västmanlands Kulturmiljöförenings och dess stiftelses samlingar av konst och antikviteter.
Vi gör en konsthistorisk utflykt bland dessa föremål!
 

Anmälan senast 29 oktober genom inbetalning av 150 kr/person till bankgiro 147-4055. Välkomna!


Årsstämma med Västmanlands Kulturmiljöförening
Årsstämman den 14 maj utvecklades till en synnerligen konstruktiv och trevlig tillställning. Ett 60-tal medlemmar hade samlats för att delta i stämman, prisutdelningen och efterföljande middag.


COW; Curt O. Wallerud korades till Årets Kulturbevarare.

 

 

Klippans kulturkvarter
Det kommunalägda bostadsbolaget Mimer inköpte 2016 kvarteret Kraka i Västerås. Fastigheterna är byggda under 1700- och 1800 talen. Mimers vilja är att riva dessa kulturhus, och bebygga tomten med moderna hyreshus.

 

Kungsgatan, där dessa vackra hus ligger, utgör en del av den medeltida Eriksgatan. Fastigheterna är ritade av bl.a. Fredrik Blom och Helgo Zettervall. Många västeråsare har uttryckt sin vilja att bevara dessa intressanta hus, som i folkmun kallas för Klippan-husen, efter restaurang Klippan som funnits i dessa hus sedan 1700-talet.
 

VLT har skrivit flera artiklar om byggnaderna. En begäran om byggnadsminnesförklaring har inlämnats till Länsstyrelsen. Dessutom har Lars Luttropp och George Samourkas, bägge aktiva i Västmanlands Kulturmiljöförening, skrivit denna Vision vars enda syfte är att bevara den vackra miljön längs Kungsgatans norra del. Denna Vision har fått stor publicitet, och uppmärksammats långt utanför Västerås stadsgräns!  Läs mer
 

LARS GUSTAFSSON STIPENDIET

Föreningen har som tidigare meddelats skänkt 50.000 kr till det första Lars Gustafsson stipendiet, som delades ut den 17 maj vid en festlig ceremoni i VLT-huset under överinseende av bl.a. flera ur Föreningens styrelse.

I en intressant artikel i VLT den 29 november, berättar tidningen om denna donation. Dessutom beskrivs i artikeln vår Förenings syften, inriktning och arbete för att bevara och uppmärksamma den Västmanländska kulturmiljön. Den nybildade Stipendie-och insamlingsstiftelsen till Lars Gustafssons minne kommer att dela ut detta pris årligen den 17 maj på den världsberömde västmanländske författaren Lars Gustafssons födelsedag. Västmanlands Kulturmiljöförening har skänkt hela beloppet till detta första stipendium. Föreningens gåva till detta synnerligen betydelsefulla stipendium lovordades även under
stipendieutdelningen av stiftelsens ordförande Daniel Nordström, som är VLT:s chefredaktör.
Över 100 unga skribenter hade ansökt om stipendiet. Amanda Rudelius, 19 år, från Knivsta tilldelades detta prestigefulla stipendium, för att hon i Lars Gustafssons anda väver ihop det existentiella och personliga med det vetenskapliga och förmedlar både insikter och kunskap i sin poesi och prosa.

 

Ny donation till föreningen

På medlemsmötet hösten 2015 tillkännagavs att föreningen har fått en mycket värdefull donation av föremål. Det är Louise Tersmeden och Agneta Tersmeden Hendel som har skänkt ett antal värdefulla föremål under benämningen ”Claes Tersmedens Hellby-donation”. 

Donationen består av en målning av brukspatron Per Reinhold Tersmeden
(i bergsmansrock) målad av Per Krafft d.y. I övrigt ingår den sk Hellbytapeten, ett fajansbord från Rörstrand, ett fällbord av Jacob Siölin samt den Ostindiska servisen med familjen Tersmedens vapen.

Louise Tersmeden och Agneta Tersmeden Hendel överlämnar ”Claes Tersmedens Hellby-donation” till föreningens ordförande Håkan Wåhlstedt och vice ordförande George Samourkas. Systrarna Tersmeden håller i porträttet av deras anfader Per Reinhold Tersmeden.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr2 2018

Nyhetsbrev nr1 2018
 

Nyhetsbrev nr2 2017
 

Nyhetsbrev nr1 2017
 

Nyhetsbrev nr2 2016

 

Nyhetsbrev nr1  2015

 

Nyhetsbrev nr1  2015

 

 

Nyhetsbrev nr2 2013

 

Nyhetsbrev nr1 2013