Nyheter

  • Bli medlem
    Den årliga medlemsavgiften är 200 kr per person, 300 kr för familj och 500 kr för företag. Klicka här
  • Anmälan till aktiviteter
    Här kan du som medlem anmäla dig till föreningens aktiviteter. Klicka här
  • Programförslag
    Här kan du som medlem lämna förslag på program. Det kan röra sig om studieresor, föredrag och seminarier. Klicka här

Kontakt

Västmanlands Kulturmiljöförening
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Sekreterare Lars Gren

e-post: lars@gren.se

 

Årets kulturbevarare

Presentation av pristagarna, med motivationer:

2019
Gunilla Zimmermann
"För sin livslånga gärning som folkbildare, författare och som entusiasmerande eldsjäl i skrivandets och läsandets konst."

 

2018
Curt O. Wallerud, COW
"Som med sin allvarsamma humor, präglad av intellektuellt och egenartat skarpsinne, framkallat dimensioner av underhållning och eftertanke."

 

2017

Kjell-Åke "Tjåken" Jansson
"För att under decennier kämpat för att rädda hotad västmanländsk kulturmiljö, och för att med sin kamera skapat ett enastående bildarkiv."
 

2016
Västerås Sinfonietta
"För långvarig och enastående kulturgärning, med mångfacetterat engagemang och rikhaltiga upplevelsevärden."

 

2015

Petronella och Niklas Hjertqvist, Fagersta

”För att de med känsla, byggnadshistorisk respekt och kunskap i byggnadsvård pietetsfullt har räddat Villa Bellevue åt eftervärlden.”
 

2014

Karmansbo Bruksmiljö

”För ett stort engagemang och pietetsfullt restaurerad bruksmiljö med månghundraåriga traditioner”
 

2013

Roland Nilsson, Västerås internationella ridsportprofil

”För ett halvsekel långt mångfacetterat engagemang inom svensk och internationell ridsport.”
 

2012

Fagersta-Västanfors Hembygdsförening

”För ett levande hembygdsmuseum präglat av initiativkraft och nytänkande”
 

2011

Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna i Köping
"För enastående insatser för bevarande och utveckling av samlingarna i Köpings Bilmuseum."
 

2010

Kjell Gustavsson, initiativtagare till det årliga motorarrangemanget Power Meet i Västerås. Träffen har hållits i Västerås sedan 1984.
 

2008

Sven Ek, Vagnmuséet i Åkesta utanför Västerås. Bevarare av länets vagnkultur.
 

2007

Erik och Margareta Brate, Bråfors, Norberg. Bevarare av gammal bruksmiljö i Bergslagen (Brategården).

 

2005

Barbro Andersson, Västerås. Vävlärare och textilkonstnär som för in textil i modern tid och gör vanliga saker på ovanligt vis. Har komponerat och vävt textilier för kyrkor och församlingsgårdar i och utanför länet.