Kulturhus i Västerås :: Västerås domkyrka :: Husmiljö i Arboga
     

Nyheter

Bli medlem
Den årliga medlemsavgiften är  200 kr
per person, 300 kr för familj och 500 kr
för företag. Klicka här

Program förslag
Här kan du som medlem lämna förslag
på program. Det kan röra sig om studie-
resor, föredrag och seminarier. Klicka här

Anmälan till aktiviteter
Här kan du som medlem anmäla dig
till föreningens aktiviteter. Klicka här

Kontakt

Västmanlands Kulturmiljöförening
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Vice ordförande George Samourkas
e-post: samourkas@telia.com

Sekreterare Lars Gren
e-post: lars@gren.se

 

 

Styrelsen och valberedningen

Ordinarie ledamöter
Minoo Akhtarzand, ordförande
George Samourkas, vice ordförande
Lars Gren, sekreterare
Hjördis Häll, kassör
Elisabeth Forsberg
Wenche Engström
Ann-Christine Kihl


Suppleanter
Mats Hansson
Silva Pettersson
John Eklund
 

Valberedning
Eva Sjögren, sammankallande
Lars Luttropp
Birgitta Karlsson


Revisorer
Andreas Simon
Thomas Hendel
 

Revisorssuppleanter
Per Vannesjö
Agneta Tersmeden Hendel