Nyheter

  • Bli medlem
    Den årliga medlemsavgiften är 200 kr per person, 300 kr för familj och 500 kr för företag. Klicka här
  • Anmälan till aktiviteter
    Här kan du som medlem anmäla dig till föreningens aktiviteter. Klicka här
  • Programförslag
    Här kan du som medlem lämna förslag på program. Det kan röra sig om studieresor, föredrag och seminarier. Klicka här

Kontakt

Västmanlands Kulturmiljöförening
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Vice ordförande George Samourkas
e-post: samourkas@telia.com

Sekreterare Lars Gren
e-post: lars@gren.se

 

 

Publikationer

Böcker och skrifter utgivna av föreningen eller med stöd av föreningen.
 

Konstnären Fredrik Lindström 1864-1945. Hans Ling (2015).

 

Möbelsnickaren Jacob Siölin. Carin Thorsén (2014)

 

Östra kyrkogården, Iréne Artaeus (2014)

 

Engsö slott, Åke Nisbeth (2011)

Geddeholmskrönika, Elisabeth Forsberg (2010)

Officersporträtten på Västerås slott (2012)

En skrift om Västmanlands Regemente och Helge Werner. George Samourkas.

Enskild väg Kusta. En västmanländsk herrgårdsresa genom 1900-talet (2009)

Matresa i Västmanland (2008)

 

Följande arbeten vad gäller skriftserien pågår:
 

- Miniatyrmålaren Erik Wilhelm Le Moine. George Samourkas.

- Claes Tersmedens Hellby-donation. George Samourkas.

 

- Djäkneberget Västerås. Flera författare.
 

Bok

Se annons för boken om Östra kyrkogården i Västerås

Klicka här