Medeltidsstaden Arboga :: Sala silvergruva :: Västerås från Mälaren
     

Nyheter

  • Bli medlem
    Den årliga medlemsavgiften är 200 kr per person, 300 kr för familj och 500 kr för företag. Klicka här
  • Anmälan till aktiviteter
    Här kan du som medlem anmäla dig till föreningens aktiviteter. Klicka här
  • Programförslag
    Här kan du som medlem lämna förslag på program. Det kan röra sig om studieresor, föredrag och seminarier. Klicka här

Kontakt

Västmanlands Kulturmiljöförening
c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås

Sekreterare Lars Gren

e-post: lars@gren.se

 

 

Om oss

Föreningen Kulturmiljö i Västmanlands län har som syfte att genom olika initiativ stödja bevarandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader, samlingar, föremål och miljöer.
I  länet  finns ett rikt utbud av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer.

Föreningen, som idag har cirka 200 medlemmar, startades 2003 på initiativ av dåvarande landshövdingen Mats Svegfors, som är föreningens hedersordförande.

National Trust inspirationskälla
Den ursprungliga förebilden för planerna på att bilda en kulturmiljöförening var Storbritanniens National Trust. National Trust är en över hundra år gammal oberoende organisation – charity – för bevarande av värdefulla kulturmiljöer. Intäkterna kommer i huvudsak från medlemsavgifter, gåvor och donationer. Ett stort antal personer är engagerade på idéell basis i organisationen.

Bevara kulturmiljöer
En tanke med föreningen är att väcka ett större engagemang för kulturmiljöer. Välbevarade kulturhistoriska sevärdheter kan även ses som viktiga besöksmål inom turistnäringen. En utmaning för föreningen är att försöka bidra till bevarandet av våra kulturmiljöer på andra sätt och med andra medel än de som staten idag svarar för. Tanken är att försöka bygga upp ett kapital, via t ex privata donationer, som skall kunna användas för att gynna någon del av det västmanländska kulturarvet. Vidare ska föreningen ge stöd och uppmuntran till enskilda personer som med stort engagemang lägger ned mycket energi på att kunna hålla kulturobjekt i gott skick. Ett annat viktigt område för föreningens verksamhet är att på olika sätt arbeta med påverkansfrågor för att underlätta innehav och bevarande av kulturhistoriskt viktiga objekt.

Geddeholmssamlingen
Föreningen gjorde i slutet av år 2005 sitt första förvärv. En porträttsamling, bestående av 27 tavlor föreställande artillerigeneralen, friherre Carl Cronstedt med stab, målade av den framstående svenska porträttmålaren Johan Henrik Scheffel. Genom detta förvärv har en synnerligen speciell porträttsamling återförts till Västmanland. Serien har ärvts inom släkterna Cronstedt och Lewenhaupt och har fram till mitten av 1990-talet, då fideikommissen upplöstes, förvarats på Geddeholm. Samlingen hänger nu i representationsvåningen på Västerås slott. Förvärvet har möjliggjorts enbart genom bidrag och donationer.